İstanbullines, kültürel ve evrensel değerlerle kurumsal yapısını güçlendiriyor.

Kültürel Değerler

İstanbullines’ta kariyer edinmek isteyenler çevre duyarlılığına, ahlaki değerlere ve bireysel farklılıklara saygılı olmalı, çevre ve doğaya duyarlı olmalıdır. İstanbullines, nitelikli insan kaynağı sayesinde kurumsal hedefleri ve stratejileri doğrultusunda istikrarla büyümeye devam etmektedir.

Evrensellik

İstanbullines, insan kaynakları politikasında evrensel prensiplere sahiptir; nitelikli insan gücüyle çalışmayı temel ilke edinmiştir. İnsan kaynakları politikasıyla, çalışanlarının kurumsal yönetim sistemine maksimum düzeyde entegre olabilmesi amaçlanmıştır. İstanbullines çalışanları disiplinli, ekip çalışmasına uygun, verimliliği ve etkinliği arttırabilen, kaliteyi önceleyen, bireysel gelişime yatkın, çalışma kurallarına ve sosyal ilişkilere pozitif katkı sunabilen, her biri alanında yetkin bireylerdir.