feribot avantajlar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


1.1-SATICI


Ünvan

: Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Nidakule A Blok Kat:25 No:92/93 Kadıköy/İSTANBUL

Adres

: İstanbullines Lojistik ve Denizcilik Ltd. Şti. (İstanbullines)

Tel

: 0 (850) 3007676

Email

: info@istanbullines.com

Marsis No

: 0481093702500001


Bundan böyle "İSTANBULLİNES" olarak anılacaktır.


1.2-ALICI


Ticari Araç ve yolcu taşıma biletini “08503007676” müşteri hizmetleri üzerinden, “İstanbullines” mobil uygulama üzerinden, https://app.istanbullines.com internet sitesinden, www.istanbullines.com internet sitesinden, yetkili bayi ve acentelerden, el terminallerinden satın alan veya rezervasyon yapan verilen bilgiler doğrultusunda bilette belirtilen araçlarına ve araç içinde bulunan yolcularına taşıma hizmeti verilecek gerçek veya tüzel kişidir.


Bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır.


2-TANIMLAR


İşbu Sözleşme’nin başka bölümlerinde tanımlanan diğer koşullara ilaveten, aksi bir niyet belirmediği sürece aşağıdaki tanımlar Sözleşme genelinde geçerli olacaktır.


İstanbullines Mobil

: İOS, Android vb. platformlarda yer alan “İstanbullines” isimli mobil uygulamayı ifade eder.


Elektronik Satış Kanalı

: İstanbullines tarafından sunulan hizmetlerin satışa sunulduğu İstanbullines Mobil https://www.istanbullines.com ve https://app.istanbullines.com internet sitelerini ifade eder.


Elektronik Olmayan Satış Kanalı

: İstanbullines tarafından verilen hizmetlerin sunulduğu acente, el terminaliyle işlem yapan yetkililer ve yetkili bayileri ifade eder.


Satış Kanalları

: Elektronik Satış Kanalı ve Elektronik Olmayan Satış Kanallarını birlikte ifade eder.


Bilet

: Yolcu bileti ve araç bileti başlığını taşıyan, taşıma şartları ve uyarılarını da içeren, taşıyıcı tarafından veya onun adına düzenlenmiş seyahat belgesidir.


Elektronik Bilet

: Kağıt biletin yerine kullanılan ve tüm bilet bilgileri elektronik ortamda tutulduğu sistemi ifade eder.3-SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın İstanbullines’a ait ‘satış kanallarından sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde/bilet / elektronik biletlerde yazılı olan ücretler karşılığında verilecek Ro-Ro gemileriyle araç ve araç içi yolcu taşıma hizmetine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu hizmetin temel nitelikleri, ücreti, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri satış kanallarında teyit ettiğini ve sonrasında satın aldığını kabul ve beyan eder.


4-TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ


İşbu sözleşme konusu hizmetler satış kanallarında düzenlenen elektronik bilet / bilet karşılığında verilmektedir. Biletler; İSTANBULLİNES’in isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, MERSIS numarasını, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, elektronik satış kanallarındaki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Alıcı elektronik satış kanallarından işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti TESLİM ALMIŞ sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.


4.2 – ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve/veya sipariş sırasında isim, soy isim, şirket unvanı, e- posta adresi, telefon, adres, tc kimlik numarası, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, işbu sözleşme konusu araç ve araç içi yolcu taşıma biletinin/elektronik biletin temel nitelikleri, araç, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu beyan eder. Alıcı, bileti aldığı, elektronik bilet siparişini sonlandırdığı, rezervasyon yaptığı anda işbu sözleşmeyi ve araç, yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda İSTANBULLİNES’in tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir.

Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken, sipariş ve rezervasyon sırasında isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, tc kimlik numarası, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.


4.3- REZERVASYON, BİLET VE TAŞIMA KURALLARI :


1 – Bilet üzerinde yazan plaka ve alıcı bilgisi başka bir plakaya ve alıcıya devredilemez.

2 – Tarifeli kalkış saatine 4 saat kala rezervasyon değişikliği yapılmaz.

3 – Satışı yapılmış olan hiçbir bilet iptal ve iade yapılmaz.

4 – Kaptan, gemide bulunan ALICI’ların da disiplin amiri olup, ALICI kaptanın gemide düzenin sağlanmasına yönelik bütün emir ve talimatlarına uymakla yükümlüdürler.

5 – Tüm araçlar geminin kalkış saatinden bir saat önce yerleşme işlemini tamamlamak üzere liman sahasında bulunmak zorundadır.

6 – İSTANBULLİNES sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

7 – Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin verilmez.

8 – İSTANBULLİNES ağır kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, İstanbul’da kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araçlara, kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde İSTANBULLİNES sorumluluk kabul etmez.

9 – Gemilerde kaybolan eşyalarından dolayı İSTANBULLİNES sorumlu tutulamaz.

10– Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzergahla ilgili kullanılabilir. Biletler üzerindeki güzergahlar kesinlikle değiştirilemez. Ek ücret karşılığı ödenmemişse İSTANBULLİNES tarafından verilen diğer hizmetleri kapsamaz.

11 – Gemi içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.

12 – Araçlar içinde yatmak, seyahat etmek ve seyir süresince araç parkı alanlarına girmek kanun ve kurallar gereğince kesinlikle yasaktır. Meydana gelebilecek olumsuzluklardan kusurları olmasa bile araç ve kişilerin kendileri sorumludur.

13 – Gemilerimizde araçların tonajı hakkında kısıtlama ve ücret farkı yoktur. Ancak tonajlar gemi dengesi bakımından çok önemli olduğundan sürücüler; araçları ile getirdikleri yükün ölçüsü, sayısı, tartısı, cins ve mahiyeti hakkında doğru beyanda bulunmakla yükümlü olup, istenildiği takdirde taşıdığı yükün evrağını tebliğ etmekle yükümlüdür. ALICI yanlış beyanda bulunmasından ötürü doğacak tüm zararlardan kusurları olmasa bile sorumludur.

14 – Gemiye tehlikeli madde sokmak yasak olup sürücüler gemiye getirdikleri yükün arzettiği tehlikeleri bildirmek zorundadırlar. Gemiye tehlikeli madde sokulması halinde araç sahipleri, 3. kişilere verilen zararlar da dahil olmak üzere meydana gelen tüm hasar ve zararlardan sorumludur.

15 – Kasko ve trafik sigortası olmayan araçların gemiye binmesi kesinlikle yasak olup sorumluluk sürücü ve araç sahiplerine aittir.

16 – Gemimiz uluslararası Ro-Ro sertifikasına sahip olup gemiye giriş çıkışlar sırasında standart dışı tampon tadilatı ve aşırı tonajdan kaynaklanan araç hasarlanmalarından gemi sorumlu tutulmaz.

17– Sürücü ve araç sahipleri; hava muhalefeti, makina arızası, denizin veya gemi işletmesine elverişli olmayan diğer unsurların tehlike ve kazalarından savaş hadiselerinden, karşılık ve ayaklanmalardan amme düşmanlarının hareketlerinden, salahiyetli makamın emirlerinden veya karantina tehditlerinden, mahkemelerin el koyma kararlarından, grev, lokavt, veya diğer çalışma manilerinden veya yükün sahibiyle acentesinin veya mümessilinin hareket veya ihmallerinden, denizde can ve mal kurtarmadan veya kurtarma teşebbüsünden, hacim ve tartı itibarıyla kendiliğinden eksilmeden veya malın gizli ayıplarından yahut malın kendisine has tabii cins ve mahiyetinden, yangından geminin sevk ve idaresinden veya diğer mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme, yükünde veya aracında meydana gelen hasarlar sebebiyle herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

18 – 4207 sayılı kanun gereği gemilerimizde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

19 - Alkol, uyuşturucu, yanıcı madde, kesici ve ateşli silahlar bulundurmak yasaktır.

20 – Bilet almış her araç işleteni, sürücü ve yanında bulunanların yukarıda yazılı hükümleri okuyup kabul ettiği ve beraberinde bulunanlara da kabul ettirdiği varsayılır.

21 – ALICI, bu bileti almakla ve gemiye binmekte yukarıda belirtilmiş olan maddelerin tamamına uymayı taahhüt eder.

22 – Gemimiz Ro-Ro yolcu sınıfı (araçları sürücüleriyle birlikte taşıyan) bir gemi olup kapasitesinin %50 fazlası can kurtarma teçhizatıyla donatılmış olmakla birlikte ALICI refakatinde bulunan araç içi yolcuların sorumlulukları tamamen kendilerine aittir.

23 – Araç ve araç içi yolcular için biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.

24 – Araç ve araç içi yolcu gemi içerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, İSTANBULLİNES Aracı ve araç içindeki yolcuları zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.

25 – Araç içinde bulunan yolcuların kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan İSTANBULLİNES sorumlu tutulamaz.

26 – İSTANBULLİNES, araç, bagaj ve taşıdığı yük içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.

27 – Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk oluşturmakta olan araç içi yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden İSTANBULLİNES sorumlu olmayacaktır.

28 – Limanlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.

29 – Kapalı dönüş biletlerde dönüş tarihi değiştirilemez.

30 – Açık dönüş biletlerde dönüş tarihi için müsaitlik garantisi yoktur.

31 – Açık dönüş biletlerin dönüş tarihi ve saati, Ambarlı, Bandırma ve Gemlik’teki acentalarımıza seferden bir gün önce teyit ettirilmelidir.

Ambarlı'daki acentamızın iletişim detayları:

Kumport Kabotaj Iskelesi B Kapısı Yanı Ambarlı / İstanbul
Tel: 0549 781 6668-69, 0533 922 1216

Bandırma'daki acentamızın iletişim detayları:

Ayyıldız Mah. Erdek Cad. No: 59/A Bandırma / Balıkesir Tel: 0549 781 6670-71, 0533 922 1215

Gemlik’teki acentamızın iletişim detayları:

Engürcük Mah. Sanayi Cad. No:22 Gemlik, Bursa
Tel: 0531 884 1429, 0531 884 1835


32-İSTANBULLİNES güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde Yolcu ve/veya Aracı taşımayı reddedebilir:

– Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,

– İSTANBULLİNES’in özel yardımını gerektirmekteyse,

– Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,

– Yolcunun İSTANBULLİNES’in talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,

– Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,

– Yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda,

Taşınması reddedilen Yolculara ve Araçlara, İSTANBULLİNES tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.


4.4- TAŞINMASI KABUL EDİLMEYEN MADDELER :


1 – Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olarak teslim tutanağı karşılığında görevli personele seyir öncesi teslim edilmelidir. Seyir tamamlandıktan sonra tutanak karşılığı araç içi yolcuya iade edilir.

2 – İSTANBULLİNES boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir aracı taşımayı reddedebilir.

3 – Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde uygun paketlenmediği takdirde İSTANBULLİNES yükü taşımayı reddedebilir.

4 – Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.


4.5- HAYVANLARIN TAŞINMASI :


5199 No’lu Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca düzenlenen Yasaklı hayvanlar taşınamaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde hukuki ve cezai tüm sorumluluk tamamen alıcıya aittir


4.6- YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI :


1 – İşbu sözleşmeye göre satın alınan bilet ve elektronik biletlerin, hiçbir şekilde araç tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi İSTANBULLİNES’ten talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

2 – Yetkili makamlarca gemiye binmesine izin verilmeyen araç/araç içi yolcuya bilet ücreti iadesi yapılmaz.

3- Gemi kalkışından 4 saat öncesine kadar iptal edilmemiş rezervasyonlar sistem tarafından alıcıya fatura edilir.

4-Taşıyıcı; önceden haber vermeksizin, herhangi bir seferine atamış olduğu gemi tipini değiştirme hakkını saklı tutar.


4.7- FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER:


Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda satış kanallarında seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup İSTANBULLİNES’in bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


4.8. İSTANBULLİNES BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER


1- İSTANBULLİNES İnternet Sitesi’ndeki online platform üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için İSTANBULLİNES’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

2- İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin İSTANBULLİNES tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, İSTANBULLİNES’in işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

3- İSTANBULLİNES, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


5- MÜCBİR SEBEPLER


1- Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve İSTANBULLİNES’ın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla İSTANBULLİNES Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

2- Mücbir Sebep durumunda İSTANBULLİNES işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

3- Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.


6- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ


1-İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir olduğundan ve Taraflar tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş "ticari iş" sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Sözleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanmaz. Bu kapsamda, Alıcılar bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmadığından, Alıcılar belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir. Gemilerimizde binek araç taşınmamakta, ticari araç dışında yolcu taşıma hizmeti verilmemektedir. Yönetmeliğin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı 13.1maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

2- Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta İSTANBULLİNES ‘ın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3- İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması halinde, Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

4- İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.